Om næringsparken

Singsås næringspark ble stiftet i desember 2009 da selskapene Digre Transport og Aune Transport kjøpte industribygget som hadde huset Møbeltrend fram til august 2009, da møbelproduksjonen måtte innstille for godt. Det var med blandete følelser vi løste fra møbelmaskinene og ryddet dem ut på nyåret 2010.

Men røttene må vi lenger tilbake for å finne i et par andre bedrifter. Rundt 1910 ble Singsås dampsag etablert, fra 1956 het det Singsås sag & høvleri, saga lå der Singsås bakeri er i dag, den eldste delen av bakeriet er faktisk det gamle saghuset og høvleriet, karene på saga bar plank for plank å la dem i stabler for at de skulle tørke. På 30-tallet bygde Hans Malum d.e. opp et sagbruk i Bjørgja, med vasskraft fra Mælabekken og dam flere hundre meter oppi lia kunne Mælasaga sage lenge på ei torskur som det het på folkemunne. Hans Malum d.y. startet opp med hyttefabrikk med selvlaget laftemaskin i Bjørgja i 1964, Malumhyttene ble etter hvert viden kjent. I 1982 flyttet Hans Malum d.y. som også hadde mekanisk verksted, sin hytteproduksjon til Singsås. Malums hyttebygg og Singsås sag & høvleri slo seg sammen og dannet Massivtre. En splitter ny hyttefabrikk sto etter hvert klar og singsåsbyggene så lyst på framtida. Dessverre ble økonomien etter hvert anstrengt, og bedriften måtte gå til skifteretten i 1986.

Januar 1987 ble Møbeltrend etablert av Jon Martin Brørs og co. Etter få var suksessen et faktum og flere byggetrinn ble gjennomført. Etter hvert ble arealet mer en fordoblet. Salonger, stoler og seksjoner gikk ut i stor stil, men aller mest gikk det av de solide spisestuene som ble spredt utover det ganske land. På det meste var det hardt oppi 40 arbeidere på lønningslista til Møbeltrend. Med årtusenskifte fikk dessverre furumøbler en dalende stjerne, og salg og produksjon minket. I 2006 måtte også denne bedriften i skifteretten en tur før de kunne starte opp igjen. Denne gang ble det satset på spesialbestillinger til hotell, restauranter og lignende, men selv med betydelig innsats ble også dette markedet hardt å takle for møbelbedriften og i august 2009 var det kroken på døra for godt.

Nye Massivtre ble startet opp i 1987 trebygget, dessverre møtte også denne bedriften veggen etter 4 års drift. I 1991 ble Singsås Tre startet opp av Møbeltrend, Aune Transport og Evenås Transport, Singsås Tre har siden oppstarten drevet med dreiing og produksjon av takåser og stolper.

Selv om denne historien omfatter en del konkurser, har innimellom disse virksomhetene vært blomstrende bedrifter som har skaffet kjærkomment arbeid til menn og kvinner fra Singsås, Holtålen, Budal, Rognes og Støren. Gjennom generasjoner med treforedling og møbelproduksjon har Singsås og bygdene rundt opparbeidet seg en betydelig kompetanse.

Singsås 01.02.2011
Øystein Digre