Medlemsinfo

Vi ønsker deg velkommen som medlem på Treningsparken og håper du får stort utbytte av å trene hos oss. Nedenfor finner du noen enkle retningslinjer for medlemskap hos oss. Lykke til med treningen!

 • Aldersgrense for medlemskap er 16 år. Ved inngåelse av avtalegiro-kontrakt må denne signeres av foresatte. Dette gjelder frem til fylte 18 år.
 • Vi setter stor pris på at du bruker sko som ikke setter svarte spor i squashbanen.
 • Av sikkerhetsmessige grunner har barn ingen adgang på treningsrommet. Barn i følge med voksen har dog adgang til squash-banen.
 • Benytt egnet treningstøy, rene sko som ikke sverter og håndduk når du trener.
 • All trening skjer på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte Treningsparkens tilbud.
 • Utlevert nøkkelkort er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre.
 • Tapt eller ødelagt nøkkelkort erstattes mot en avgift på kr. 100,-.
 • Ikke-medlemmer har ingen adgang til treningssenteret uten særskilt avtale.
 • Du plikter å rydde på plass utstyr som er brukt og holde orden etter deg.
 • Treningssenteret er ikke ansvarlig for skade på person, gjenstander eller tap av gjenstander.
 • Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jul-, påske- og sommerferier.
 • Du plikter å følge de instrukser som til enhver tid gjelder for treningssenteret. Ved mislighold forbeholder Treningsparken seg retten til å avslutte medlemskapet.
 • Etter bindingstiden på 12mnd. løper medlemskapet til det blir sagt opp skriftlig.
 • Medlemskapet må sies opp en mnd før ønsket slutt. Kortet leveres da inn.
Medlemsrabatt

Alle våre medlemmer får 20% rabatt ved Intersport på Støren på varer som kan knyttes opp mot trening ved treningssenteret. Og her inngår følgende:

 • Joggesko, sykkelsko, spinningsko, studiosko
 • Teknisk treningstøy
 • Teknisk undertøy
 • Sykkel-/spinningbekledning
 • Treningshansker
 • Sportsbager
 • Pulsklokker
 • Drikkeflasker, sportsdrikke, proteinpulver

Husk å ta med medlemskortet!