Buldrevegg

buldreveggen

BULDREVEGGEN ER IKKE TILGJENGELIG FOR ØYEBLIKKET.
Retningslinjer
  • Alle som buldrer skal registrere seg i loggboka.
  • Barn under 16 år skal være i følge med voksen.
  • Rommet er kun for de som skal buldre, ikke et oppholdssted/lekerom for andre.
  • Trimutstyr og annet utstyr i rommet må få stå i fred.
  • Lydnivået skal holdes på et lavt nivå.
  • Foresatte er ansvarlig for at barn ikke beveger seg under noen som buldrer.
  • Det er ikke tillatt å oppholde seg på toppen av buldreveggen.