Priser

Prisliste Treningsparken
Trening Kroner
Ord. treningsabonnement (12 mnd. binding / pr. mnd.) 280,-
Ord. treningsabonnement par (12 mnd. binding / pr. mnd.) 450,-
Ord. treningsabonnement familie (12 mnd. binding / pr. mnd.) 570,-
Ord. treningsabonnement student (12 mnd. binding / pr. mnd.) 230,-
Treningsabonnement formiddag (før kl. 15.00 /12 mnd. binding/ pr. mnd.) 230,-
Gjesteabonnement ord. (uten binding / pr. mnd.) 380,-
Gjesteabonnement student (uten binding / pr. mnd.) 330,-
Drop-in (pr. gang.) 75,-

Drop-in formiddag før kl. 15.00 (pr. gang.)                                                              50,-
Gjesteabonnement formiddag før kl. 15.00 (1 mnd.)                                             280,-

 

Buldring er for tiden ikke mulig!

Buldring Kroner
Medlem av Treningsparken 0,-
Barn (pr. gang) 30,-
Voksen (pr. gang) 50,-
Familie (pr. gang) 100,-
*Årsavgift barn (pr. år) 300,-
*Årsavgift familie (medlem Treningsparken / pr. år) 700,-
*Årsavgift familie (ikke medlem Treningsparken / pr. år) 800,-

*Årsavgift varer i ett år fra betaling er registrert.